Lokalisering
Johan B Larsens fiskemottak ligger på Moskenes, på Moskenesøya som er den ytterste av øyene i fastlands-Lofoten - lengst ut i havet og nærmest Værøy og Røst. Nærheten til fiskefeltene i Vestfjorden og Norskehavet er et av våre største fortrinn, og noe som gjør at fisken vi kjøper alltid er blodfersk. Vinterstid kommer skreien hit ned fra Barentshavet for å gyte i og utenfor Lofoten, slik den har gjort i tusener av år. Dette er grunnlaget for verdens største torskefiskeri - Lofotfisket - som foregår så å si rett utenfor døra vår.

Kommunikasjoner

Moskenes ligger 5 km øst for Å i Lofoten, endepunktet for E10. Stedet har daglige bilfergeforbindelser til Bodø.
Gode vei- og fergeforbindelser, samt bedriftens effektive distribusjonskanaler, gjør at ferskfisken kan sendes videre samme dag den er levert - noe som sikrer maksimal ferskhet og kvalitet.

Klikk her for mer informasjon om Sørvågen
Klikk her for mer informasjon om Moskenesøy.
 

Johan B Larsen AS. Produksjon og eksport av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk ...

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, N-8392 Sørvågen