Poduktene

Johan B Larsens hovedvirksomhet er tørrfisk, og bedriften henger ca 700 tonn fisk i året.


Tørrfisk er en sunn og frisk vare, kjemisk fri for kunstige tilsetningsstoffer. Foredlingsprosessen er ressursvennlig og uten tvil den minst energi-krevende i verden. Alle verdier i ferskfisken er bevart i tørrfisken, bare vannet er fjernet. Lofoten er et av de beste steder i verden for produksjon av tørrfisk, og jo lenger vest i Lofoten man kommer jo bedre blir tørkeforholdene. Tørrfisk deles normalt inn i 17 kvalitetskategorier. Ca 70% av Johan B Larsens tørrfisk eksporteres til Italia, hvor de største kravene stilles til kvalitet.

Saltfisken foredles, pakkes og sendes til markedet i inn- og utland, særlig til Spania og Portugal.

Ferskfisken pakkes i isopor eller plastkasser og sendes til in
n- og utlandet. Vi leverer ca 1000 esker med iset ferskfisk hver dag i vintersesongen (ca 20 kg per eske).Johan B Larsen AS. Produksjon og eksport av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk ...

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, N-8392 Sørvågen